Ulrika Kostkonsult

Tjänster för privatpersoner

För privatpersoner erbjuder jag funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning och energibehandlingar med Access Consciousness. Tillsvidare erbjuder jag dock inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.