Ulrika Kostkonsult

Produkter för rening av vatten

Med reservation för prisändringar.

Nedan följer en presentation av det nuvarande produktsortiment. Produktutveckling pågår ständigt, så håll utkik efter nya produkter. Det finns även filter för rening av vatten till tvättmaskiner, s.k polyfosfatfilter, (gör hårt vatten mjukt, så det behövs mindre tvättmedel), duschfilter (tar bort klor bl.a.), filter för storförbrukare (25 l/min), bl.a. Dessutom är det möjligt att skräddarsy individuella lösningar för allt ingående vatten i ett hushåll.

Om du även är intresserad av funktionella och praktiska vattenreningsprodukter som kan användas vid vandring, camping och överlevnad kika under fliken "Vandring, camping, överlevnad".

För dig som har eget avlopp inklusive filterbädd, så finns ekologiska produkter som hjälper till att rensa upp och avlägsna obehaglig lukt (Tank Wizard). För ytterligare information kontakta Ulrika Kostkonsult KB via meddelandefältet längt ner på denna sida.

Teknisk information om vilka ämnen som microspiralfilter stoppar hittar du under rubriken "Microspiralfilter". 

Beställning av vattenreningsfilter

Vill du beställa vattenreningsfilter eller vill du få ytterligare information? Kontakta Ulrika Kostkonsult KB via meddelandefältet längt ner på denna sida. Välkommen!

Ange:

 • Vilken produkt du vill beställa.
 • Typ av vatten du har (normalt, hårt, järnhaltigt, med uran, mm).
 • Förnamn och efternamn.
 • Postadress för leverans.
 • Telefonnummer för avisering av spårbart paket via sms.
 • E-postadress för avisering av spårbart paket.
 • E-postadress som faktura ska skickas till. När ditt paket är på väg med post mejlar jag information om det och bilägger i det mejlet din faktura.

När jag har tagit emot din beställning bekräftar jag det genom att kontakta dig per mejl för att säkerställa att vi är överens om vilken produkt (produkter) du vill beställa. 

Produkterna skickas till dig per post (aktuellt porto tillkommer) eller kan överlämnas personligen om tid och plats går att få ihop. Vid posthantering via PostNord eller annat fraktbolag ansvarar inte Ulrika Kostkonsult KB för hanteringen som sker av företagen vilkas tjänst används. 

Kranrenare

Dessa vattenrenare kopplas på ett enkelt sätt direkt till en kran i hushållet, vanligtvis kökskranen. Snabbt kopplar man om mellan det vanliga orenade vattnet (för disk etc) och det renade vattnet. Om du bor i ett område med uran i vattnet beställ reningspatroner för hårt vatten. Observera att förbrukade filter ska sorteras som farligt (!) avfall. 

G1 standard i fräscht vitt för 1990 kr

Kopplas till kökskranen och placeras på diskbänken. En patron renar ca 25 000 liter vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa ett helt nytt filterhus. Patronerna finns för normalt och hårt vatten (10-20 grader dH) och levereras med patron för normalt vatten om inte annat anges vid beställning.

Instruktionsfilm för G1.

Ersättningspatron 595 kr.

G1 i elegant rostfritt för 2400 kr

INTE i sortimentet tillsvidare.

Samma som G1 standard ovan men i elegant rostfri design.

Kopplas till kökskranen och placeras på diskbänken. En patron renar ca 25 000 liter vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa ett helt nytt filterhus. Patronerna finns för normalt och hårt vatten (10-20 grader dH) och levereras med patron för normalt vatten om inte annat anges vid beställning.

Ersättningspatron 595 kr.

Euro kranrenare för 695 kr

Mindre än G1 och placeras (skruvas) på kökskranen. En filterpatron renar ca 3000 liter vatten. Patronen fungerar i både mjukt, normalt och hårt vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa ett helt nytt Eurofilter.

Vid beställning av Euro medföljer en gratis extra filterpatron till ett värde av 149 kr (för rening av totalt ca 6000 liter).

Ersättningspatron 149 kr.

Beroende på vilken typ av köksblandare du har, behöver du möjligen komplettera Euro kranrenare med en ut- eller invändigt gängad koppling.

Cancerframkallande ämnen som radon, arsenik och uran finns naturligt i våra dricksvattenbrunnar. De här ämnena orsakar ett 20-tal nya cancerfall per år. Det visar en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. I rapporten varnas det också särskilt för bly, som trots förhållandevis låga värden kan ge skador i nervsystemet på små barn. Det är Socialstyrelsen som beställt rapporten som gjorts tillsammans med myndigheten Sveriges geologiska undersökning. Man vill ha en uppdaterad riskbedömning över hur farligt dricksvattnet i brunnarna i dag är med tanke på de förfinade mätmetoder som hela tiden utvecklas.

Det finns inga bindande riktvärden inom EU utan varje land har sina egna. I Sverige har tio mikrogram per liter vatten satts som gräns för bly som inte bör överträdas. Forskarna har räknat ut att cirka 1 500 barn under åtta år har dricksvatten som överskrider den gränsen. – Det är inte jättemånga, men inte jättefå heller. Därför bör man överväga att se över riktvärdet, säger Barregård. Det är forskarnas råd till Socialstyrelsen. Till allmänheten lyder budskapet: – Har man småbarn som dricker brunnsvatten bör man kolla det vart tredje år.

http://www.expressen.se/nyheter/canceramnen-finns-i-brunnsvatten/

Brister i reningen vid våra vattenverk. Ännu en rapport om brister i reningen vid våra vattenverk - den här gången från Svensk Vatten - och det gäller de s.k. mikrobiella reningsstegen som ska skydda oss från t.ex. parasiter. Det finns dessvärre ingen svensk lagstiftning över vilket antal barriärer ett vattenverk ska ha, däremot rekommenderar Livsmedelsverket i sin vägledning ett minsta antal barriärer beroende på råvattnets kvalitet. I rapporten uppmärksammas att Livsmedelsverket behöver tydliggöra i sin vägledning vad som krävs för att dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent, särskilt vad gäller acceptabel risk för mikrobiella föroreningar. Av informationen från Svenskt Vatten framgår dock inte vilka vattenverk som följer rekommendationerna och vilka som inte gör det. Men jag har mailat Svenskt Vatten kommunikationschef och frågat och delar med mig av svaret när det kommer. Läs mer på Svenskt Vattens hemsida: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenskt_vatten_ab/pressrelease/view/kartlaeggningen-visar-att-maanga-vattenverk-investerat-i-saekert-dricksvatten-men-att-ytterligare-aatgaerder-behoevs-773245

SvD skrev i mars 2011 en upplysande artikel om förekomsten av uran i dricksvatten i svenska kommuner som rekommenderas http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet_6046959.svd. Utländska studier har visat att uran kan leda till förgiftningsskador på njurarna och små barn är särskilt känsliga. Om du bor i ett område med uran i vattnet beställ reningspatroner för hårt vatten. 

Ersättningspatron Micro N till G1 för 595 kr

För normalt vatten och klarar upp till 25.000 liter.

Patronen kan regenereras ett par gånger om man vill för att förlänga kapaciteten (hur anges i bruksanvisningen). 

Ersättningspatron Micro H till G1 för 595 kr

För hårt vatten (10-20 grader dH) och klarar upp till 25.000 liter. Patronen kan regenereras ett par gånger om man vill för att förlänga kapaciteten (hur anges i bruksanvisningen).

Ersättningspatron till Euro för 149 kr

Patronen fungerar i både mjukt, normalt och hårt vatten. 

Fast installerade renare - under diskbänken.

Egen kran.

Dessa vattenrenare installeras (vanligtvis) under diskbänken och det krävs att man placerar en separat, lite mindre kran på diskbänken. Om du bor i ett område med uran i vattnet beställ reningspatroner för hårt vatten. Observera att förbrukade filter ska sorteras som farligt (!) avfall.

G2 för placering under diskbänk för 2200 kr

Samma som G1 ovan men avsedd för placering UNDER diskbänken inklusive separat kran som monteras på diskbänken (kran 1 enligt nedan medföljer). Allt som behövs för installation medföljer inklusive håltagare för diskbänken. Det är även möjligt att uppgradera till exklusivare kranar (100 kr tillkommer). G2 levereras med patron för normalt vatten om inte annat anges vid beställning. Man kan även dra en extra ledning till s.k. side by-side kylskåp med vattendispenser för att även få det vattnet renat. 

Ersättningspatron 595 kr. 

G3 för placering under diskbänk för 2590 kr

Samma som G1 och G2 men med ytterligare ett filterhus med en kolpatron för ännu effektivare rening.

Det är även möjligt att uppgradera till exklusivare kranar (100 kr tillkommer).

G3 inkluderar separat kran som monteras på diskbänken (kran 1 enligt nedan medföljer).


På bilden till vänster ser du ett exempel på hur det kan se ut med kran 3.

G3 med UV-filterenhet för 3485 kr

Helt ny produkt!

Samma som G3 ovan dock även med en UV-enhet i kombination med microspiralfiltret som ger en dubbel säkerhet mot virus, bakterier, parasiter etc. Filtret är lämpligt för hushåll, spaanläggningar, mindre restauranger, etc. Även för kliniker etc eller när man har en brunn som man misstänker har E.coli-bakterier eller annan kontamination av mikroorganismer.

Kombination mellan microspiralfilter med

0,05-0,1 μm (effektivt mot uran och andra tungmetaller, läkemedelsrester, BPA etc) och ett UV-ljus 4 l/m. Filtret är lämpligt för hushåll, spaanläggningar, mindre restauranger, etc. Priset per liter renat vatten ligger på ca 4 öre litern. 

Konfigurationen av filter är normalt microspiralfilter i filterhus 1 och en kolpatron i filterhus 2 (NSF-cert). Detta kan anpassas efter vilket problem man vill åtgärda, förutom mikroorganismerna. Har man exempelvis problem med arsenik, järn eller kalk sätter man ett filter anpassat för detta i filterhus 1 och ett microspiralfilter i filterhus 2. Har man problem med den obehagliga tungmetallen uran, sätter man microspiralfilter i båda filterhusen.

Denna enhet med UV-ljus är den mest effektiva vi har hittat på marknaden eftersom den både hanterar problem med alla mikroorganismer och andra föroreningar i vattnet, samtidigt som mineraler, salter och spårämnen lämnas kvar i det renade vattnet. Kontakta oss gärna för mer info.Ersättningspatron 790 kr. 

BigBlue-kassett för 4500 kr

Kompakt enhet för fritidshus/mindre hushåll och kan då monteras vid inkommande vatten.Kommer färdigt med tre filterpatroner. Huvudpatronen är microspiral 3-patronen som består av en stor microspiralpatron med en kärna av aktivt kol. Porstorlek 1-2 µm. Den klarar ca 60.000 liter vatten och renar 40-50 liter i minuten. Monterat i det ena filterhuset BB20. Mått 600/185 mm.

Den första patronen är ett partikelfilter och sen kan man välja mellan arsenik- järn - eller kalkfilter.

Levereras med hållare, filternyckel, avstängningskran och två dricksvattengodkända slangar med 1" kopplingar.

Kontakta oss för mer info.

Handpenning 2300 kr erläggs i samband med beställning av BigBlue-kassett.

Ersättningspatron Micro N till G2 för 595 kr

För normalt vatten och klarar upp till 25.000 liter.

Patronen kan regenereras ett par gånger om man vill för att förlänga kapaciteten (hur anges i bruksanvisningen). 

Ersättningspatron Micro H till G2 för 595 kr

För hårt vatten (10-20 grader dH) och klarar upp till 25.000 liter. Patronen kan regenereras ett par gånger om man vill för att förlänga kapaciteten (hur anges i bruksanvisningen).

Ersättningspatron till G3 för 790 kr

Set med microspiralfilter-patron, med kolinsats + en stor kolpatron (NSF-certifierad - gjord av kokos).

Kran 1 som medföljer G2 och G3

Kran 1 medföljer vid beställning av G2 och G3.

Kran 1 kan uppgraderas till kran 2 enligt nedan.

Kran 2 till G2 och G3 för 100 kr

Kran 1 som medföljer vid beställning av G2 och G3 kan uppgraderas till kran 2 för en extra kostnad på 100 kr. Anges vid beställning.

Kannor med vattenreningsfilter

Rent vatten på ett par minuter! Dessa snygga och praktiska vattenrenare är enkla att använda och lätta att ta med sig på resan, till sommarstugan, i husvagnen, båten, mm. De renar vattnet med samma unika och nästan lika effektiva filter som de större anläggningarna. De är förvånansvärt effektiva och avlägsnar exempelvis virus till 100%. De fungerar med hjälp av gravitationen och behöver alltså inte ett vattentryck, som de andra renarna. Vatten fylls på upptill som när det rinner igenom filtret mot den undre delen av kannan automatiskt renas i fyra steg.

Om du bor i ett område med uran i vattnet beställ reningspatroner för hårt vatten. Observera att förbrukade filter ska sorteras som farligt (!) avfall.

Griffon - blå - för 495 kr

ENDAST ETT FÅTAL BLÅ KVAR innan denna modell utgår ur sortimentet.

Rymmer ca 2,2 liter. En patron renar ca 500 liter vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa en helt ny kanna. Patronerna finns för mjukt och hårt vatten och levereras med patron för normalt vatten om inte annat anges vid beställning.

Mått: höjd ca 26,5 cm, bredd vid botten ca 10 cm, längd max 27 cm.


Vid beställning av Griffon glöm inte att ange önskad färg.

Dolphin - blå eller röd - för 495 kr

Rymmer ca 1,5 liter. En patron renar ca 500 liter vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa en helt ny kanna. Patronerna finns för mjukt och hårt vatten och levereras med patron för normalt vatten om inte annat anges vid beställning.

Mått: höjd ca 26 cm, bredd vid botten ca 10 cm, längd max 24 cm.

Utbytespatron till kannorna för 129 kr

Finns för olika typer av vatten och reningsbehov enligt nedan och vilken typ anges vid beställning:

 • Normalhårt vatten (renar ca 500 liter vatten).
 • Hårt vatten (med funktion för att avhärda vattnet och därmed få ett betydligt mjukare vatten). Renar ca 400 liter vatten.
 • Extra skydd mot bakterier/virus (med extra barriäreffekt mot bakterier och virus). Renar ca 300 liter vatten.
 • Extra funktion för att avlägsna järn. Fungerar som normalpatronen men kan dessutom hantera stora mängder järn i vattnet. Renar ca 300 liter vatten.

Duschfilter

Duschfilter D1 med microspiralfilter för 1200 kr

För rening av duschvatten finns filter med samma effektiva reningsgrad som dricksvattenfiltren. Enkelt att montera. Vattenflöde 9-11 liter/min. En patron renar ca 25 000 liter vatten och finns att köpa ny utan att behöva köpa ett helt nytt filter.


Ersättningspatron till D1 för 495 kr. 

Duschhandtag med filter för 495 kr

Liten och effektiv duschrenare som klarar ett par tusen liter vatten per filterpatron. Avlägsnar klor, vissa tungmetaller, gör vattnet mjukare etc. Lätt att ta med sig på resan och det går snabbt att skruva den på duschslangen. Enkelt och billigt att byta patron.


Ersättningspatron till duschhandtag med filter säljs i 2-pack för 175 kr.  

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.