Ulrika Kostkonsult

Resultat som jag vill uppnå för mina klienter

Besiktigar du din bil oftare än dig själv? Jag erbjuder dig att påbörja din resa mot en långsiktigt, hållbar hälsa med stöd av framtidens medicin redan idag! Jag erbjuder dig funktionsmedicinsk behandling där jag ser till hela ditt individuella behov vilket omfattar kost, näringsstatus och livsstil. När du ger mig ditt förtroende är min ambition att vi tillsammans, utifrån dina individuella behov, kommer till rätta med de bakomliggande orsakerna som gett upphov till dina specifika besvär Jag tar mig tid, lyssnar på din berättelse och tillsammans skapar vi en skräddarsydd friskvårdsplan - just för dig.

Din hälsa - ditt val!

Välkommen!

Ulrika

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.