Ulrika Kostkonsult

Med sitt engagemang, nytänkande och helhetssyn inspirerar Ulrika, hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

MITT PROFESSIONELLA RYKTE I SAMMANDRAG

“Ulrika brinner för det hon gör, hon är noggrann och drivande. Hon är lyhörd både för klienternas behov och på nyheter och hon testar också gärna det nya. Ulrika har ett helhetstänkande och en inre kompass genom sina starka värderingar när det gäller etik och hållbarhet. Hon lever som hon lär vilket känns både unikt och genomtänkt. Ulrika är nytänkande, analytisk och ser samband som inte andra ser. Hon är vetgirig, positivt nyfiken, söker de svar som människor behöver i framtiden. Ulrika är en person som man lyssnar på och hon får människor att ändra livsstil.”

Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation.

✆ 070-624 00 58 www.perfrykman.com