Ulrika Kostkonsult

Microspiralfilter för rening av vatten

Ulrika Kostkonsult KB är representant i Östergötland (Norrköping-Rejmyre-Finspång-Katrineholm) för ett revolutionerande vattenfilter. Microspiralfilter utvecklades ursprungligen för att filtrera bort radioaktiva partiklar efter exempelvis olyckor i kärnkraftverk, vilket är anledningen till att dessa filter har stor effektivitet vad gäller bla tungmetaller. 

Filter med microspiraler är en ny, effektiv och naturlig metod att rena vatten. Det fångar upp läkemedelsrester, hormoner, fenoler (bisfenol, etc), mikroorganismer och E-koli, klor, uran, strontium-90, cesium-137, koppar, kadmium, zink, järn, bly, molybden, aluminium, organiska ämnen (pesticider, herbicider, cancerogena ämnen) och oupplösta partiklar större än 5 mikrometer såsom rost, lera, sand, sjögräs samt andra partiklar större än 1 mikrometer. 

Filtret blir kontinuerligt testat av oberoende testlabb i Sverige, då tillförlitliga tester är det enda som kan bevisa att filter håller vad de lovar. De senaste testerna (Eurofins 2014) gällde effektiviteten hos filtret att avlägsna uran och bisfenol A (BPA). Det positiva resultatet visade att filtret klarade, i detta fallet, att ta bort i stort sett allt uran och BPA från vattnet utan att förminska vattnets hälsosamma egenskaper. Kostnaden är endast några öre/liter.

Reningskapaciteten för microspiralfilter framgår av figuren till höger.

När det gäller det allvarliga problemet med uran, som finns på ett flertal platser i Sverige och Finland, så visade sig filtret ha en utmärkt förmåga att avlägsna även uranet, som filtreras bort nästan helt (98,4%).

I områden med uran i vattnet beställ patroner för hårt vatten.

Testat av Eurofins (no 177-2011-12160171 december 2011).

Filtret består av ett microporpolymer med spiralformade, avsmalnande kanaler som till skillnad från äldre tekniker som kol- eller keramiska filter har förmågan att hålla kvar uppfångade föroreningar och inte släppa tillbaks dessa i vattnet igen, inte ens vid kraftiga tryckstötar. Microspiraler rekommenderas av International Water Tech (http://www.internationalwatertech.com/index.html). 

Ytterligare detaljer om microspiralfiltrets teknik, en jämförelse mellan olika vattenreningstekniker inklusive information om varför till exempel destillation och UV-ljus inte är lämpliga metoder att rena dricksvatten med finns på Planet Own AB:s hemsida som du når via följande länk http://www.naturligvattenrening.se/contents/sv/d5.html

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.