Ulrika Kostkonsult

Funktionsmedicin - vad är det?

Funktionsmedicin ser hela människan - behandlar orsaken inte symptomen.

Funktionsmedicin är individanpassad och skräddarsydd medicin som innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalanser lett till diagnostiserad sjukdom. Funktionsmedicin skiljer sig från den traditionella sjukvården genom att behandla förebyggande och primärt bakomliggande orsaker i stället för symptomen för symtomdämpande utan att ta reda på och behandla orsaken symptom och sjukdom. Inom funktionsmedicin intresserar sig terapeuten för personens individuella biokemiska balans, omgivande miljö och den egna erfarenheten av hälsotillståndet. Det finns inget sätt eller medel som stämmer för alla. Funktionsmedicin har en holistisk (helhets-) syn som uppmuntrar till tvärvetenskaplig kunskap och samarbete mellan läkare, tandläkare och olika slags alternativa terapeuter. Funktionsmedicin är vetenskapligt grundad på vård som är förankrad i följande principer:

  • Den individuella patienten. Funktionsmedicinen betonar att varje människas fysiologiska system har sin egen särprägel. Därför bör behandlingen skräddarsys för varje patient.

  • Ett holistiskt synsätt. Kroppen undersöks och behandlas som en sammanhängande enhet i stället för en samling isolerade delar. Ett överflöd av forskning stöder uppfattningen att den mänskliga kroppen fungerar som ett nät av sammankopplade system, snarare än enskilda system som fungerar självständigt och utan att påverka varandra. Till exempel, nu vet vi att immunologiska dysfunktioner kan främja hjärt-kärlsjukdom, att obalanserad kost kan orsaka hormonella störningar, och att miljöexponeringar kan påskynda neurologiska syndrom såsom Parkinsons sjukdom.

  • Små symtom bör inte ignoreras. Även mycket små obalanser i kroppen kan över tid leda till allvarliga sjukdomar. Detta sker ofta genom en ”dominoeffekt”, då en mindre obalans sätter igång en mängd biologiska reaktioner som på sikt ger försämrad hälsa och olika kroniska åkommor.

  • Mäter funktionsbrister. Den mest avancerade och finkänsliga teknologi används för att finna de allra minsta obalanser i kroppen och därigenom tidigt förhindra djupgående hälsoproblem.

  • Återställer biobalansen. Kroppen strävar efter att vara i balans, och genom att hjälpa och stärka kroppens naturliga läkekraft samverkar man med denna dynamiska process. Med hjälp av funktionsanalyser kan patienten effektivt lotsas mot en återställd biokemisk balans i syfte att uppnå ett bestående resultat med organ som har en "reservtank" som kan användas om vi tillfälligt utsätts frö något som bryter ned oss.

"Det är viktigare att veta vad för klient som har symtom än att veta vad sjukdom klienten har."

Sir William Osler.

Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling var bland de första att inse vitaminernas och mineralernas avgörande betydelse för en god hälsa. Pauling myntade begreppet ortomolekylär medicin, där orto betyder ”rätt” eller ”riktig” och ortomolekylär medicin innebär att man rättar till molekylära obalanser i kroppen.

Våra kroppar är levande nätverk

Att medicinens framtid handlar om energi är James Oschman övertygad om. Han har en doktorsgrad i biologi och mångårig erfarenhet från forskningslaboratorier i USA och England. Han sitter som vetenskaplig rådgivare till National Foundation for Alternative Medicine i Washington D C och har publicerat en rad artiklar i akademiska vetenskapstidskrifter, som Science och American Journal of Physiology, och ännu fler i internationella komplementärmedicinska tidskrifter.

– Visste vi mer om energi och dess helande effekt, så skulle det kunna hjälpa även västerländsk medicin. Medicinen skulle styras in på mer läkande handlingar än att till exempel operera bort organ och behandla med strålning, säger James Oschman i en artikel som skrevs redan 2006 i SvD.

Läs gärna mer om funktions- och livsstilsmedicin på www.functionalmedicine.org

Din hälsa - ditt val!

Ulrika

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.