Ulrika Kostkonsult

Tidsbokning och öppettider

Öppettider

Lördagar kl 10:00-15:00

Andra tider enligt särskild överenskommelse.

Vissa avvikelser kan förekomma.

Telefontid för korta konsultationer (utan debitering):

Tel: 073-089 48 88

Fredagar kl 8:00-8:45

Vissa avvikelser kan förekomma.

Tidsbokning

E-post: [email protected]

Tel: 073-089 48 88

Om du får förhinder

Om du får förhinder och inte kan komma på den tid du bokat, så vill jag kunna erbjuda den tiden till någon annan. Meddela därför så fort du vet att du inte kan komma, så att jag kan avboka din tid. För tider som inte avbokats minst 24 timmar innan debiterar jag fullt pris. 

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.