Ulrika Kostkonsult

Livsstilsrådgivning/funktionsmedicinsk rådgivning

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/

livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Jag erbjuder funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning. Detta räknas i Sverige till komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård. Behandlingen syftar till att stödja kroppens förmåga att optimera körtel/organfunktioner med hjälp av ett individanpassat kosttillskottsprogram, kostråd och livsstilsförändringar. Detta är inte detsamma som att behandla sjukdomar. Jag ställer inte heller diagnos och ger inte råd kring läkemedel.

I dagsläget erbjuder jag nedanstående tjänster. Tidsbokning av besök sker direkt via Ulrika Kostkonsult KB.

Nybesök kallas det första besöket du gör hos Ulrika Kostkonsult. Under besöket går jag, tillsammans med dig, igenom din hälsoutvärdering (anamnes), kostdagbok för 10 dagar och checklista kost – dokument som du ska ha fyllt i innan nybesöket och som jag mailar till dig i samband med bokning.

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Nybesök funktionsmedicinsk rådgivning 1,5 - 2 timmar, investering 1400 kr (inkl moms)

Besöket inkluderar impedansavläsning av kroppen med IT-teknologi (QMA) som bl.a. visar vitamin- och mineralstatus, hormoner samt organfunktion. En personligt framtagen friskvårdsplan med specifika mål tas fram utifrån dina individuella behov. I priset ingår även den grundliga efterforskning som behövs för din individanpassade behandling.

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Återbesök – 60 min, investering 900 kr (inkl moms)

Uppföljande konsultation efter nybesök. Rekommenderas om du har en del frågor. Om du har många frågor - boka 90 min. Önskar du impedansavläsning av kroppen med IT-teknologi som del av besöket ange det vid bokning. 200 kr tillkommer.

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Analysverktyg

Din hälsoutvärdering är mitt viktigaste verktyg för att utvärdera eventuella näringsbrister och funktionsnedsättningar i kroppen och även det underlag som större delen av behandlingen baseras på. Utöver detta anpassar jag de analyser som genomförs till den enskilda klientens behov. 

Impedansavläsning av kroppen med IT-teknologi (QMA)

Kvantmedicinska analyser som mäter de elektriska impulser som kroppens celler genererar och som bl.a. visar vitamin- och mineralstatus, blodsockerhalter, matsmältningsstatus, hormonbalans, mm. Läs gärna mer om kvantmedicin och våra kroppar som är levande nätverk i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet i maj 2012 som du når via följande länk:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/vara-kroppar-ar-levande-natverk_346430.svd.

Laboratorieanalyser

Jag samverkar med Amodo Medical för att kunna erbjuda mina klienter högkvalitativa laboratorieanalyser av födoämnestolerans (ImuPro). Läs gärna mer om analyserna på Amodo Medicals hemsida (http://www.amodomedical.se/imupro-fodoamnesintolerans). Pris varierar beroende på omfattningen av analysen.

Vidare erbjuder jag möjligheten att göra t.ex. hormontester (salivtester och i torkat urin). Pris varierar beroende på omfattningen av analysen.

Syrehalts- och pulsavläsning

En pulsoximeter används för att kontrollera syrehalten/syresättningen i blodet och ger svar på om en person är tillräckligt syresatt.Vid födointolerans kan pulsen öka och därför är en pulsoximeter ett utmärkt redskap att använda vid utredningar av födointolerans. 

Hårmineralanalys

Via mina samverkanspartners kan även hårmineralanalys genomföras. 

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Skype-konsultation 25 min, investering 450 kr (inkl moms)

På motsvarande sätt som för telefonkonsultationer kan du även boka samtal mellan besök via Skype. 

Skype-konsultation 55 min, investering 900 kr (inkl moms)

På motsvarande sätt som för telefonkonsultationer kan du även boka samtal mellan besök via Skype.

Skype-konsultation förskottsbetalas till bankgiro 839-7986.

OBS! Vid betalning vänligen ange namn och datum för bokad tid.

Vid skyperådgivning ska jag kunna se dig under vårt samtal.

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Telefontid för korta konsultationer - endast för klienter under pågående behandling

Ring 073-089 48 88

Fredagar kl 8:00-8:45

Vissa avvikelser kan förekomma.

Tillsvidare erbjuder jag inte funktionsmedicinsk rådgivning/livsstilsrådgivning för privatpersoner.

Hembesök, investering konsultationsarvode enligt ovan samt restids- och milersättning

Konsultation genomförs i din trygga hemmiljö enligt ditt behov. Detta efter överenskommelse per telefon eller e-post. Grundinvesteringen är konsultationsarvode enligt ovan. Utöver det tillkommer ersättning för restid samt milersättning i enlighet med Skatteverkets bestämmelser.

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.