Ulrika Kostkonsult

Energibehandling - Access Consciousness

Access är verktyg som är utformade för att möjliggöra förmågan att vara fullständigt närvarande. Grunden i Access är en behandling som kallas Bars. En Bars-behandling innebär en mjuk beröring av 32 punkter (bars) på huvudet. Punkterna påverkar olika områden som representerar känslor såsom medvetenhet, glädje, tid, läkning, lugn och kontroll. Under och/eller efter en behandling kan du t.ex. uppleva hur smärta försvinner i axlar och rygg, att du blir mer närvarande, du får överskott av energi eller ett behagligt lugn.

"Off the grid" innebär att jag genomför behandlingarna i avkopplande landsbygdsmiljö och även kan erbjuda torpmiljö utan elektricitet och andra moderna bekvämligheter.

Tidsbokning av besök sker direkt via Ulrika Kostkonsult KB.

Behandling med Access Consciousness – 30 min, investering 350 kr

Behandling med Access Consciousness enligt ditt behov.   

Behandling med Access Consciousness – 60 min, investering 650 kr

Behandling med Access Consciousness enligt ditt behov. 

Hembesök, investering konsultationsarvode enligt ovan samt restids- och milersättning

Behandling genomförs i din trygga hemmiljö enligt ditt behov. Detta efter överenskommelse per telefon eller e-post. Grundinvesteringen är konsultationsarvode enligt ovan. Utöver det tillkommer ersättning för restid samt milersättning i enlighet med Skatteverkets bestämmelser.

Ulrika Kostkonsult är först och ensam i Sverige med att kombinera funktionsmedicin med Access Consciousness.

Ytterligare information om Access Consciousness finns via följande länk: http://www.accessconsciousness.se/vad-ar-access-consciousness.asp

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.